Källor

Företagande i minoritet
Oscar Pripp
Stockholms universitet 2001

Varför blir det så snett II
En rapport om konst och makt år 2004
Anna Furumark
Elanders 2004

Interkulturella Perspektiv
– pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer

Hans Lorentz & Bosse Bergstedt (red.)
Studentlitteratur, 2006

SKISS
Konstfrämjandet
2007

Racial Discrimination
Masoud Kamali
Routledge, 2008

Osmos-inkludering i kulturlivet
Nina Edström Charlotte Hyltén-Cavallius
Mångkulturellt centrum 2011

Us and them
Bridget Anderson
Oxford : Oxford University Press, 2013

Platsens mänskliga berättelser
Masoud Kamali
Universus, 2013

Afrofobi
Mångkulturellt centrum
2014

Kreol – ett spöke går runt i orten
Lewend Tasin och Anton Landehag
Aréna idé, 2015

War, Violence and social justice
Masoud Kamali
Ashgate Publishing, 2015

Mattias Gardell
Leopard förlag 2015