Vi som arbetat med Konsten som Mötesplats finns som stöd för dig som vill driva liknande verksamheter. Vi arbetar aktivt med stöd till uppstart, t.o.m. oktober 2016. Efter det finns vi tillgängliga för information.

Stöd till uppstart – tom oktober 2016

Vi kan agera bollplank, men även fungera som mer aktivt stöd i uppstarten av ny verksamhet. Kontakta oss så hittar vi ett koncept som fungerar för just er. Annikka Kronlid Arvidsson kan handleda, ge stöd i ansökningar om medel och verksamhetsplanering.

Verksamheter under uppstart:

Information kommer snart.