Art-level-craft

Finansiering

Förslag till finansiärer

Länsstyrelsen

Konsten som Mötesplats har under hela projekttiden fått den största delen av sin finansiering från de §37a pengar som Länsstyrelsen administrerar. Det är en bra finansieringsform, särskilt anpassat för projektets ändamål. Pengarna söks formellt av kommunen, vilket också innebär att kommunen är mer eller mindre involverad. Det kan i sin tur underlätta och ge stöd till projektet. Ta kontakt med kommunens flyktingsamordnare eller motsvarande, för att presentera ert projekt.

Studieförbund

Det finns all anledning att samarbeta med ett studieförbund. De har medel till både cirklar, kulturarrangemang och övrig kulturverksamhet (korta kurser mm) Som tidigare nämnts har regeringen tilldelat studieförbunden särskilda medel avsedda för människor utan svenskt personnummer.

Nordingrå Konstnärsverkstad har haft ett gott samarbete med de stora studieförbundens lokala avdelningar. Mycket av verksamheten inom Konsten som Mötesplats har kunnat passas in i studiecirkelmallen vilket gett viss ersättning. Kulturens bildningsförbund har varit en bra samarbetspartner för oss, men även NBV och ABF. Använd era lokala kontakter.

Frivilligorganisation/Företag

Vi har sökt sponsring av lokala företag när det varit svårt att få ihop medel till vissa aktiviteter. Som exempel har det lokala bussföretaget flera gånger sponsrat med bussresor. På samma sätt kan samarbeten med föreningar, trossamfund och politiska partiorganisationer ge stöd.

Alternativ när finansieringen uteblir

Du som är kulturarbetare är redan van att trolla med knäna för att få ekonomin att fungera, och här har vi kanske inte mycket ytterligare kunskap att bidra med. Men några erfarenheter från vårt projekt kan vara värda att lyfta fram:

Om möjligt, spara in på kostnader för material istället för personal. Om allt för många måste lägga allt för mycket ideell tid på projektet, kommer det att påverka projektets beständighet. Försök i största möjliga mån ha pengar till handledare och projektledning.

Det finns anställda på kulturinstitutioner och annat som har ett uppdrag att inkludera fler i sin verksamhet. Ett sätt att spara på föreläsningskostnader kan vara om de kan tänka sig att föreläsa som en del av sitt arbete.

Vår erfarenhet är att det är finns många företag lokalt som är villiga att sponsra verksamhet riktad till flyktingar. Vi har fått sponsring med bl.a. bussresor.

Budgetmallen nedan avser genomsnittliga kostnader för en termin, enligt det upplägg som beskrivits i föregående kapitel. Ersättningarna utgår ifrån KROs rekommendationer.

Budgetmall NKV hösten 2015

Material 9000 Avser 6 föreläsare, 5500 arvode
Föreläsare 33000 Avser alla besökets kostnader, inkl lunch
Studiebesök 5000
Översättningar 5000
Tolk 10000
Personalkostnader 63000 Avser 3 handledare
Overheadkostnader 1000 30 h á 700:- f-skatt
Lokalkostnader 12000
Fika, aktiviteter 7000
Projektledares lön 31935 Avser 25 % av heltid 30 000 kr plus lönebikostnader (1 månad förberedelser, 3 månader verkstad).
Summa 135935